Wanneer er een schade is ontstaan, moet dat direct worden gemeld. De leasemaatschappij zal dan aangeven waar en hoe de schade hersteld zal gaan worden. Als het nodig is zal voor een vervangende auto gezorgd worden tijdens de periode van herstel. Of het herstel van de schade en/ of inzet van een vervangende auto extra kosten met zich meebrengt is afhankelijk van de contractvoorwaarden.