Nee, binnen de voorwaarden waaraan een aanbieder zich moet houden is er ruimte om voorwaarden naar eigen inzicht op te stellen, mits deze binnen de gestelde grenzen van het Keurmerk vallen. Hierdoor kunnen voorwaarden tussen verschillende aanbieders alsnog sterk van elkaar afwijken, wat niet altijd ten gunste van de klant is.