Iedereen met een geldig (Nederlands) autorijbewijs. Veelal hanteren aanbieders een maximale leeftijd. De maximale leeftijd verschilt per aanbieder en kan ook gelieerd zijn aan de duur van een contract. Wanneer een aanbieder is aangesloten bij het Keurmerk zal de financiële situatie getoetst worden op basis van de VFN-norm. Hier zijn gegevens over het inkomen, de gezins- en woonsituatie en de huwelijkse staat van de aanvrager(s) voor noodzakelijk. Daarnaast wordt het BKR geraadpleegd. Dit betekent dat bij een aanvraag van een Private Lease wordt bekeken of er al 1 of meerdere kredieten geregistreerd staan en hoe het betalingsverloop is geweest. Wanneer een maatschappij uw BKR toetst zijn ze verplicht u ook, na afsluiten van het contract,  te laten registreren bij het BKR te Tiel.